wizytówka stron

wyszukiwarka stron WWWWyniki wyszukiwania

zakładanie stron » Mniejszości seksualne

strony eu

 

http://webfot.webpark.pl/
http://webfot.webpark.pl/

katalog:

adres: http://webfot.webpark.pl/

tytuł: http://webfot.webpark.pl/

opis: Życie seksualne starożytnych Greków z ilustracjami w postaci dzieł sztuki.

 

http://glaf.vworld.pl
http://glaf.vworld.pl

katalog: Biuro/Mniejszości seksualne

adres: http://glaf.vworld.pl

tytuł: http://glaf.vworld.pl

opis: Pierwsze alternatywne polskie forum dyskusyjne dla mniejszości seksualnych dla osób, które mają dość zepsucia panującego w środowisku.

 

http://www.pporthodoxia.com.pl/
http://www.pporthodoxia.com.pl/

katalog: Biuro/Religia i duchowość/Chrześcijaństwo/Biurosławie

adres: http://www.pporthodoxia.com.pl/

tytuł: http://www.pporthodoxia.com.pl/

opis: Miesięcznik ukazujący problemy życia religijnego, kulturalnego i społecznego prawosławnej mniejszości w Polsce. Numer bieżący i archiwum.

 

http://www.tejo.org/info/index.php?lingvo=pl
http://www.tejo.org/info/index.php?lingvo=pl

katalog: Biuro/Organizacje/Stowarzyszenia

adres: http://www.tejo.org/info/index.php?lingvo=pl

tytuł: http://www.tejo.org/info/index.php?lingvo=pl

opis: Organizacja działająca na rzecz kultury, edukacji i polityki językowej oraz ochrony bogactwa kulturowego wynikającego z różnorodności językowej i praw człowieka mniejszości językowych.

 

http://rcuhofiarksiezy.org
http://rcuhofiarksiezy.org

katalog:

adres: http://rcuhofiarksiezy.org

tytuł: http://rcuhofiarksiezy.org

opis: Oskarżam Ks. Mgr. Czesława Maciaszka o to że,w okresie pełnienia funkcji wikariusza Parafii Zakroczym, wykorzystał seksualnie mnie, jak i innych ministrantów zakroczymskich. Wykorzystywanie seksualne nieletnich ministrantów trwało do czasu ujawnienia faktów seksualnego skandalu. Wtedy to władze diecezjalne przeniosły ks.Czesława Maciaszka w trybie natychmiastowym do innej parafii. Powierzono mu tam ponownie funkcjię Wikariusza pozwalając na dalszą pracę z małoletnimi.

 

stronywww.eu